11 tháng 11, 2011

Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bổ nhiệm chức Thứ trưởng


Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bổ nhiệm chức Thứ trưởng

Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào ngày hôm nay.

Source nguyenthanhnghi.net
Ông Nguyễn Thanh Nghị hiệu phó trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Trước khi được chỉ định là Thứ trưởng, ông Nghị là Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thanh Nghị năm nay 35 tuổi và được coi là thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Ông có học vị tiến sĩ đã được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng tại Đại hội Đảng lần thứ 11 vào tháng 1 năm nay.
Ngoài ông Nguyễn Thanh Nghị, Đại hội đảng cộng sản Việt Nam năm nay cũng bầu một người trẻ khác là ông Nguyễn Xuân Anh, 35 tuổi, làm ủy viên dự khuyết trung ương Đảng.
Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai của nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét